Modelowanie transportu materiału przenośnikiem ślimakowym

Metoda elementów dyskretnych pozwala z bardzo dużą dokładnością na symulowanie zjawisk zachodzących podczas transportu np. przenośnikiem ślimakowym. Stwarza to możliwość określenia zależności, np. wpływu prędkości obrotowej na wydajność masową transportowanego materiału.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram