Modelowanie zużycia zsypu

Modelowanie zjawisk zachodzących podczas zużycia ściernego transportowanego materiału pozwala na zaprojektowanie optymalnego kształtu i kąta nachylenia zsypu oraz dobór odpowiednich materiałów konstrukcyjnych, dzięki czemu wydłużony zostanie czas eksploatacji i wyeliminowane zostaną przestoje technologiczne.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram